Разработка платного шаблона Joomla

Regulamin

REGULAMIN ENDURO MTB SERIES 2023

WSTĘP

Organizatorem zawodów kolarskich Enduro MTB Series 2023 jest firma:

 

Active Group Ewa Miedzińska

ul. Kasztanowa 26 43-436 Górki Wielkie

NIP. 645-25-177-27

 

Oficjalna strona zawodów to: www.enduromtbseries.com.pl oraz www.facebook.com/EnduroMTBseries

 

Celem imprezy jest rozwój i popularyzacja kolarstwa górskiego typu enduro, wyłonienie najlepszych zawodników oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsc rozgrywania zawodów.

 

W ramach imprezy rozgrywany jest także Puchar AZS w Enduro. Koordynatorem tego wydarzenia jest Klub Uczelniany AZS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

KALENDARZ EDYCJI

 1. Bosch Enduro MTB Series - 22 lipca 2023 - Myślenice

 2. Makita Enduro MTB Series - 3 września 2023 – Świeradów-Zdrój

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Posiadanie sprawnego roweru i kasku sztywnego.

 2. Rejestracja on-line lub w biurze zawodów (tylko dzień przed zawodami).

 3. Dokonanie opłaty startowej.

 4. Własnoręczne podpisanie listy startowej, co potwierdza znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych.

 6. W przypadku osób niepełnoletnich: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (dolna granica wieku to 15 lat - rocznik 2007).

 7. Prawidłowe przymocowanie numeru startowego i chipa do pomiaru czasu.

 8. Informujemy, że z uwagi na Covid-19 zawody odbędą się zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi. W związku z tym, będziemy wymagać od zawodników przestrzegania ustaleń zawartych w komunikatach organizacyjnych. Liczymy na rozsadek i zrozumienie w tej kwestii.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez link dostępny na www.enduromtbseries.com.pl

 2. Pierwszym krokiem jest wybór klasyfikacji (Race lub Hobby), grupy startowej (decydującej o godzinie startu na kolejnych odcinkach specjalnych zawodów) oraz podklasyfikacji (np. AZS).

 3. Drugim krokiem jest dokonanie opłaty startowej.

 4. Warunkiem wpisania na listę startową w wybranej grupie jest zaksięgowanie wpłaty w przeciągu 24 godzin od rejestracji.

 5. Ze względu na płynność rywalizacji, dwie pierwsze grupy startowe (2x20 osób) są przeznaczone dla najszybszych zawodników. Prosimy o wybór kolejnych grup, jeśli nie zaliczasz się do ścisłej czołówki. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie grup.

 6. Na każdej edycji obowiązuje limit startujących podany przed uruchomieniem zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu, informując o tym na stronie WWW i/lub Facebooku.

 7. Zgłoszenia można dokonać tylko on-line poprzez formularz rejestracji.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału, nieukończenia zawodów, dyskwalifikacji lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, opłata startowa nie podlega zwrotowi ani nie może być przeniesiona na inną edycję.

 9. Reklamacje dotyczące systemu rejestracji i płatności można zgłaszać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż 2 dni po wysłaniu zgłoszenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 3 dni roboczych.

 10. Reklamacje dotyczące wyników można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wysyłane na innego maila lub poprzez profil na Facebooku nie będą rozpatrywane.

OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wynosi:

 • 180 zł – w przypadku rejestracji nie później niż 3 dni przed zawodami;

 • 200 zł – w przypadku rejestracji na 1-2 dni przed zawodami.

Inne opłaty:

 • 10 zł – opłata za wydanie duplikatu numeru startowego.

 

Organizator na prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż 7 dni po terminie zawodów (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zawodach, na podany przez wpłacającego adres e-mail.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • możliwość startu na oznakowanych odcinkach specjalnych;

 • elektroniczny pomiar czasu (Sport Ident);

 • zabezpieczenie medyczne (karetka i ratownicy medyczni);

 • numer startowy montowany na kierownicy roweru - dedykowany każdej edycji (obowiązuje zakaz modyfikacji i docinania numeru startowego);

 • chip do pomiaru czasu – zwracany na mecie ostatniego odcinka specjalnego;

 • bufet w trakcie zawodów (woda, napoje, owoce, batony, ciastka itp.);

 • posiłek regeneracyjny po zawodach (wydawany po okazaniu numeru startowego);

 • upominki od sponsorów;

RYWALIZACJA

 1. Zawody rozgrywane będą zarówno w formule „on-sight” jak i na znanych wcześniej trasach.

 2. Wszelkie próby wcześniejszego zapoznania się zawodników z trasą zawodów rozgrywanych w formule on-sight w przeddzień zawodów, jak i w dniu zawodów będą karane dyskwalifikacją. Zabrania się poruszania po trasie w czasie jej znakowania.

 3. Liczba odcinków specjalnych oraz ogólny charakter zawodów (całkowita długość i przewyższenie), będą podane w przybliżeniu przed zawodami.

 4. Dla kategorii EB-M i EB-W czyli e-bike organizator może przygotować dodatkowy, Odcinek Specjalny podjazdowy, na którym będzie mierzony czas. Wynik z takiego OS będzie się wliczać do sumy czasów przejazdów pozostałych OS. O tym czy na danym wyścigu będzie taki OS Organizator poinformuje na stronie www oraz w social mediach.

 5. Zawodnicy zarejestrowani w grupach Race będą mieli do pokonania wszystkie odcinki specjalne. Z kolei zawodnicy z grup Hobby będą mieli do pokonania o jeden OS mniej. Numer tego odcinka zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej przed startem.

 6. Podczas procedury startu z miasteczka zawodów każdy z uczestników otrzyma chip pomiaru czasu a dla chętnych będzie do pobrania mapa i harmonogram startów z sugerowanymi trasami dojazdowymi (z możliwością obowiązkowego wyłączenia pewnych dojazdów). Dodatkowo organizator udostępnia mapę w wersji elektronicznej (dotyczy zawodów ze znaną wcześniej trasą).

 7. Po odcinkach specjalnych i dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo. Nieprzestrzeganie tego nakazu (np. jazda samochodem lub wyciągiem) skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli organizator w komunikacje organizacyjnym oraz podczas odprawy technicznej dopuści inne formy poruszania się na odcinkach dojazdowych (np. wjazd wyciągiem na określony OS).

 8. Odcinki dojazdowe będą objęte limitem czasowym, który określa godzinę startu danego OS dla każdej grupy startowej. Jeśli zawodnik się spóźni, a dany OS będzie jeszcze otwarty, będzie mógł wystartować w kolejnej grupie, nie utrudniając startu uczestnikom z tej grupy, jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia).

 9. Trasa odcinków specjalnych będzie oznaczona tabliczkami (strzałki, wykrzykniki itp.) oraz taśmami. Ponadto w kluczowych punktach rozstawione będą osoby porządkowe i sędziowie.

 10. Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadku czy defektu roweru). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.

 11. Rower uczestnika powinien być dobrze przygotowany i zapewniać bezpieczne pokonanie trasy zawodów, a przede wszystkim być wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tylny. Jego stan może być skontrolowany przed startem przez sędziego.

 12. Przed wyjazdem z miasteczka zawodów, rowery zawodników startujących w klasyfikacji E-bike mogą zostać oklejone naklejkami przez organizatora. Naklejki te nie mogą zostać zerwane zaklejone przez uczestnika.

 13. Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniać roweru lub ramy i amortyzatorów. Wymiana kół i innych elementów jest dozwolona.

 14. Zewnętrzna pomoc techniczna (spoza grona zawodników) dozwolona jest tylko w wyznaczonych strefach serwisowych tj. w miasteczku zawodów oraz na bufecie.

 15. Rywalizacja powinna odbywać się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni ułatwić manewr wyprzedzania szybszym zawodnikom (w miarę możliwości i swojego bezpieczeństwa).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Zawody enduro są sportem ekstremalnym, o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 3. Każdy zawodnik ma obowiązek jazdy w prawidłowo zapiętym kasku ochronnym, zgodnym z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich odcinków specjalnych oraz dojazdowych.

 4. Organizator zaleca pokonywanie odcinków specjalnych w kasku typu fullface, rękawiczkach z długimi palcami, okularach/goglach oraz ochraniaczach pleców, łokci, kolan i piszczeli.

 5. Organizator zapewnia niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów (karetka na mecie każdego OS i ratownicy medyczni w najbardziej niebezpiecznych miejscach).

 6. Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji sportowej tj. od rozpoczęcia odprawy technicznej do zakończenia rywalizacji na ostatnim OS. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu na kolejnym OS.

 7. W przypadku zauważenia poważnego wypadku innego zawodnika, każdy uczestnik ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy i/lub wezwania pomocy (numer kontaktowy do służb medycznych będzie każdorazowo podawany przez zawodami na odprawie technicznej).

KLASYFIKACJA

 1. Wprowadza się główny podział wszystkich uczestników na dwie grupy: Race i Hobby.

 2. Grupa Race przeznaczona jest dla osób, które już startowały w zawodach MTB, posiadają podstawowe umiejętności techniczne i ich kondycja / stan zdrowia pozwalają na start na pełnym dystansie zawodów. Zawodnicy tej grupy będą mieli do pokonania wszystkie odcinki specjalne. W grupie Race prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

	Race Mężczyźni U21 (15-20 lat - roczniki 2003-2008) 
	Race Mężczyźni Elite (21-34 lat - roczniki: 1989-2002)  
	Race Mężczyźni Masters 1 (35-44 lat - roczniki 1978-1988) 
	Race Mężczyźni Masters 2 (45-54 lat - roczniki 1969-1978)
	Race Mężczyźni Masters 3 (55 lat i więcej – roczniki 1968 i starsze)
	
	Race Kobiety U21 (15-20 lat - roczniki 2002-2007)
	Race Kobiety Elite (21-34 lat – roczniki 1989-2002)
Race Kobiety Masters (35 lat i więcej – roczniki 1988 i starsze)
	
EB-M: Mężczyźni Open (roczniki 2008 i starsze, startujący na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym)
	EB-W: Kobiety Open (roczniki 2008 i starsze, startujące na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym)

W rywalizacji można używać wyłącznie rowerów, które są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, czyli takie, w których silnik działa tylko i wyłącznie jako wspomaganie pedałowania, o mocy 250W, do prędkości 25km/h. Dopuszcza się korzystanie z więcej niż z 1 baterii. Organizator zastrzega sobie możliwość wyrywkowej kontroli ww. parametrów.

 

 1. Grupa Hobby przeznaczona jest dla osób początkujących w MTB pod względem umiejętności technicznych lub takich, które z uwagi na kondycję bądź stan zdrowia nie są w stanie pokonać wszystkich odcinków specjalnych. Zawodnicy z tej grupy będą mieli do pokonania o 1 odcinek specjalny mniej (określony przez organizatora przed zawodami jako ten „najtrudniejszy”). W grupie Hobby prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Open Mężczyźni

 • Open Kobiety

 

 1. Nadrzędnie nad grupami Race i Hobby będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa.

 2. Na wynik drużyny (teamu) składa się suma punktów zdobytych przez 4 zawodników danej drużyny z największą liczbą punktów, niezależnie od płci, grupy (Race/Hobby), w tym także z kategorii EM-M, EB-W.

 3. W ramach zawodów odbywać się będzie Puchar AZS a Enduro. Mogą być w nim klasyfikowani członkowie Akademickiego Związku Sportowego będący:

  1. studentami

  2. pracownikami uczelni wyższej

  3. doktorantami

Warunkiem sklasyfikowania w Pucharze AZS jest zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym, wraz z podaniem numeru legitymacji AZS oraz nazwy uczelni.

NAGRODY

 1. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii z grupy Race otrzymają podczas dekoracji pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

 2. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii z grupy Hobby otrzymają pamiątkowe medale.

 3. Zawodnicy powinni przystąpić do dekoracji w strojach sportowych / drużynowych (o ile takie posiadają).

 4. W przypadku nieobecności należy wydelegować zastępstwo lub poinformować o tym fakcie organizatora (w przeciwnym wypadku nagrody przepadają i będą rozlosowane).

KARY

 1. Za poruszanie się po odcinkach specjalnych i dojazdowych inaczej, niż na rowerze lub pieszo – dyskwalifikacja (o ile nie stanowi inaczej komunikat organizatora na odprawie technicznej).

 2. Za rozpoznanie OS w dniu zawodów rozgrywanych w formacie on-sight (przejście, przejazd) – dyskwalifikacja lub kara czasowa.

 3. Za jazdę po odcinkach specjalnych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku – dyskwalifikacja lub kara czasowa.

 4. Za jazdę po odcinkach dojazdowych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku – kara 5 minut doliczona do czasu przejazdu.

 5. Za spóźnienie na wyznaczony start OS – 1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.

 6. Za niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych – kara od 1 do 5 minut (zależnie od wagi przewinienia) lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator posiada polisę ubezpieczeniową OC (odpowiedzialność cywilna), ale nie ubezpiecza zawodników w zakresie NNW. Dlatego, z uwagi na ryzyko kontuzji i wypadków, zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał własne ubezpieczenie NNW.

 2. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu z zawodów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 4. Nieznajomość regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.

 5. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje organizatorowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe niezbędne dla przeprowadzenia zawodów. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Enduro MTB Series, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie rejestracji na zawody, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

 

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu w zawodach.

 

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników.

 

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182).

 

Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj: http://enduromtbseries.com.pl/pl/polityka-prywatnosci

Oznakowanie trasy

 

 

 

Oznaczenia na odcinkach dojazdowych:

Punktacja do klasyfikacji drużynowej

 

 

Grupa Race

Grupa Hobby

Miejsce

Race Elite Mężczyźni

Race Elite Kobiety

Pozostałe Kategorie

Hobby Kobiety Open

Hobby Mężczyźni Open

1

500

400

200

2

420

340

170

3

360

300

150

4

320

280

140

5

290

260

130

6

270

240

120

7

250

220

110

8

240

200

100

9

230

180

90

10

220

160

80

11

210

150

75

12

200

140

70

13

190

120

60

14

180

110

55

15

170

100

50

16

165

90

45

17

160

80

40

18

155

70

35

19

150

65

32

20

145

60

30

21

140

55

27

22

136

50

25

23

134

45

22

24

132

40

20

25

130

35

17

26

128

30

15

27

126

28

14

28

124

26

13

29

122

24

12

30

120

22

11

31

119

20

10

32-...

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 150: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 51: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 40: 1 pkt

Zawodnik, który nie ukończy zawodów otrzymuje 0 pkt, a start ten nie wlicza się do żadnej klasyfikacji.